מאמרים מקצועיים

פגיעה בעבודה, הנפגע, המוסד לביטוח לאומי וכל מה שביניהם

דעה רווחת של מרבית העובדים שפנו למשרדנו, ואם לא של כולם, שיש אבסורד בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי. בתיאוריה לא צריך להיות כל חשש בפניה למוסד לביטוח לאומי. הרי מחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי הוקמה במטרה אחת והיא לדאוג לציבור העובדים.

קרא עוד

מה הפיצוי המגיע לי?

תחילה אפתח במספר דברי הסבר למהות המאמר ולחשיבותו. רובנו נפצענו לא אחת במהלך ביצוע פעולות שגרתיות יום-יומיות, במהלך העבודה, בנסיעה ברכב, אפילו בהליכה ברחוב. לפעמים הפציעות כל כך קשות שנותרים אחריהם עם נכויות ומוגבלויות קשות ביותר. היות והמדובר בתופעה שכיחה ביותר שכולנו נחשפנו אליה, אם לא אנחנו ישירות אז דרך קרובי משפחה או מכרים שעברו פציעות טורדניות נולד הצורך להבהיר ולהסביר מהם הנזקים בגין התאונות הללו. המאמר נועד להשכיל וליצור הפרדה ברורה בין השיקום הרפואי ובין השיקום הכלכלי. בכל הנוגע לשיקום הרפואי הכללים די ברורים.

קרא עוד

עורך דין צבאי

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

קרא עוד

איך להתומדד עם ביטוח לאומי

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

קרא עוד

פגיעה בעבודה, הנפגע, המוסד לביטוח לאומי וכל מה שביניהם

דעה רווחת של מרבית העובדים שפנו למשרדנו, ואם לא של כולם, שיש אבסורד בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי. בתיאוריה לא צריך להיות כל חשש בפניה למוסד לביטוח לאומי. הרי מחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי הוקמה במטרה אחת והיא לדאוג לציבור העובדים.

קרא עוד

מה הפיצוי המגיע לי?

תחילה אפתח במספר דברי הסבר למהות המאמר ולחשיבותו. רובנו נפצענו לא אחת במהלך ביצוע פעולות שגרתיות יום-יומיות, במהלך העבודה, בנסיעה ברכב, אפילו בהליכה ברחוב. לפעמים הפציעות כל כך קשות שנותרים אחריהם עם נכויות ומוגבלויות קשות ביותר. היות והמדובר בתופעה שכיחה ביותר שכולנו נחשפנו אליה, אם לא אנחנו ישירות אז דרך קרובי משפחה או מכרים שעברו פציעות טורדניות נולד הצורך להבהיר ולהסביר מהם הנזקים בגין התאונות הללו. המאמר נועד להשכיל וליצור הפרדה ברורה בין השיקום הרפואי ובין השיקום הכלכלי. בכל הנוגע לשיקום הרפואי הכללים די ברורים.

קרא עוד

עורך דין צבאי

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

קרא עוד

איך להתומדד עם ביטוח לאומי

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

קרא עוד