מה הפיצוי המגיע לי?

תחילה אפתח במספר דברי הסבר למהות המאמר ולחשיבותו. רובנו נפצענו לא אחת במהלך ביצוע פעולות שגרתיות יום-יומיות, במהלך העבודה, בנסיעה ברכב, אפילו בהליכה ברחוב. לפעמים הפציעות כל כך קשות שנותרים אחריהם עם נכויות ומוגבלויות קשות ביותר. היות והמדובר בתופעה שכיחה ביותר שכולנו נחשפנו אליה, אם לא אנחנו ישירות אז דרך קרובי משפחה או מכרים שעברו פציעות טורדניות נולד הצורך להבהיר ולהסביר מהם הנזקים בגין התאונות הללו. המאמר נועד להשכיל וליצור הפרדה ברורה בין השיקום הרפואי ובין השיקום הכלכלי. בכל הנוגע לשיקום הרפואי הכללים די ברורים.

תאונות דרכים קשות / הרוגים / מוות / נכים קשה

המציאות במדינת ישראל הינה שמידי שנה ישנם מאות הרוגים עקב תאונות דרכים קטלניות. בנוסף לכך , גם אלפי פצועים קשה שנותרו עם נכויות ופגיעות קשות. 

בעקבות אותן תאונות דרכים קטלניות נותרים בצל אלפי קרובי המשפחה, עזבון ו/או תלויים, וזאת בנוסף ליגון וההתמודדות הרגשית והנפשית הקשה לאחר הטרגדיה.

בסופו של יום קרובי המשפחה נאלצים להתמודד עם מציאות יום יומיות מאתגרת- חזרה לשגרה ומטלות היום יומיות, נשיאה בהוצאות הכלכליות שנגרמו עקב הטרגדיה, וכמובן המשך תשלומים והתחייבויות שוטפים, ובניהם הוצאות שכירות, מחיה, כלכלה ועוד.  

בנוסף לכך, כל המטלות היום יומיות שבהם המנוח/ה לקח/ה חלק בנטל וכעת נותר ללא מענה. במקרים בהם ישנם קטינים, נוספים לכך גם הוצאות כלכליות לגידולם, הצרכים השוטפים, שירותי אב או אם. כל הנטל שחולק בתא המשפחתי כעת משתנה (הרשימה ארוכה וכוללת בין היתר: קניות, בישול, חינוך, ניקיון, טיפול והשגחה, הסעות שונות ועוד). 

מי זכאי לתבוע?

החוק המעגן את כלל הטיפול בנפגעי תאונות דרכים הינו "חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975", בהתאם להוראות החוק כל אדם שניזוק בתאונה המוגדרת כ"תאונת דרכים" זכאי לקבל פיצויים וזאת ללא קשר לאשמתו בגרימת התאונה. המשמעות שגם אם הנפגע אשם בתאונה זכאי בפיצוי מלא.

כאשר אדם נהרג עקב תאונת דרכים, יורשיו ו/או התלויים בו זכאים להגיש תביעה בשמו.

היורשים עשויים להיות יורשים עפ"י דין, במקרה והמנוח לא הותיר צוואה. במקרה האחר, בו הותיר אחריו המנוח צוואה, היורשים ייקבעו על פי הצוואה האמורה.

התלויים הינם קרובי המשפחה שמחייתם הייתה תלויה במנוח, לרבות בן/בת זוג, ילדים. לעיתים גם קרובים נוספים, לדוגמא הורים שהמנוח תמך בהם כלכלית.  

את מי תובעים?

הגורם הנתבע הינו ביטוח החובה, במקרים מסוימים כאשר אין ביטוח חובה ניתן לתבוע את קרנית או את ביטוח הרכב הפוגע (תביעה לפי פקודת הנזיקין). תביעת ביטוח החובה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים אינה דומה לתביעת ביטוח המקיף/צד ג', מנהלים את ההליך מול הביטוח של הרכב ללא השתתפות עצמית. 

חברות הביטוח פועלות במטרה להקטין את הפיצוי למינימום האפשרי. לצורך כך מנסות לבסס כל טענה אפשרית להקטנת הנזקים, ההוצאות והפסדי ההשתכרות ו/או הכנסות ו/או אובדן השנים האבודות, וכל פיצוי המגיע ליורשים ו/או לתלויים. הרשימה משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות והרכב המשפחה.  קיים גם פיצוי בגין סכומי הכסף שהמנוח היה עתיד לחסוך במשך כל חייו ולהורישם- תביעת היורשים. 

במיוחד בתיקים אלו שמסתיימים בפיצויים בסדר גודל של מיליוני שקלים חברות הביטוח מפעילות מערך עורכי דין, יועצים, מומחים וחוקרים פרטיים במטרה להקטין את הפיצויים. לעיתים קרובות אנו נתקלים בחציית גבולות בפעולות החקירה, התחזות, הטעיות ואף הצגת עובדות באופן חלקי ומטעה בכדי לשנות את התוצאה. ההתנהלות מול חברת הביטוח צריכה להתחיל בשלב מוקדם ככל הניתן לאחר התאונה (כמובן בהתחשב בנסיבות). בנוסף מומלץ מאוד להימנע ממענה לשאלות ו/או מפגשים עם נציגי הביטוח ו/או חוקרים מטעמם (אף אם העניין מוצג כשולי ביותר או טכני. לצערנו לא תמיד זה המצב) ללא ייצוג עו"ד בעל ניסיון בתחום. 

פיצויים במקרה של תאונת דרכים קטלנית שגרמה למוות או נכויות קשות:

החוק מעניק לעיזבון ו/או לתלויים פיצויים ממוניים ופיצויים לא ממוניים.

פיצויים ממוניים הינם פיצויים בגין הנזקים בפועל והוצאות כספיות, לרבות הפסדי הכנסות עד לגיל פרישה והפסדי פנסיה לאחר מכן עד לתום תוחלת החיים (הרשימה ארוכה) ובנוסף פיצויים לא ממוניים בגין הכאב וסבל.

גובה הפיצוי של העזבון ו/או התלויים מורכב מפרמטרים שונים- הוצאות רפואיות (תרופות, טיפולים, רפואה משלימה, ציוד רפואי והוצאות שיקום), עלויות שונות שנגרמו בשל המצב הבריאותי (עזרה סיעודית, מעבר או התאמת דירה), הוצאות ניידות, עזרת צד ג' (גם מבני משפחה וגם עזרה חיצונית), הפסדי הכנסות לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, כאב וסבל, אובדן שירותים (לדוגמא: שירותי אב/אם/בעל/אישה), הוצאות קבורה ואבל ועוד..

יוער כי, במקרים של נכות קשה יכולים להיגרם גם הוצאות סיעוד ו/או ניידות משמעותיות ביותר, וכן סבל מתמשך ופגיעה נפשית. הוצאות אלו יכולות להגדיל את הפיצויים באופן משמעותי. 

בנוסף לכך הפסיקה הכירה גם בזכות של קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה לתביעה עצמאית במקרים של נזק נפשי משמעותי בנסיבות של הרוג/ה בתאונת דרכים, זאת אף אם לא היו מעורבים בתאונה. 

בסופו של יום כל הוצאה ו/או הפסד יכול להתווסף לסכום הפיצוי במידה ומצליחים להוכיח קשר סיבתי. 

כאשר מדובר באובדן ילד עקב תאונת הדרכים ההורים זכאים להגיש תביעת שאירים למוסד לביטוח לאומי. בנוסף, בני המשפחה של המנוח זכאים לסיוע מטעם הרשויות (הנחות בארנונה, סיוע ממערכת החינוך וכו')  וכן ישנם רכזי סיוע המספקים תמיכה לבני משפחה שאיבדו את יקיריהם בעקבות תאונת דרכים.

דוגמא לתביעה שטופלה במשרדנו:

עקב הטרגדיה הקשה המשפחה נדרשה לטיפול במחלקת הרווחה, הילדים נדרשו לטיפולים רגשיים במסגרת הלימודים ומחוץ לשעות הלימודים. בנוסף לכל העזרה שהמשפחה קיבלה ללא עלות, נאלצה גם לשלם כספים רבים לטיפולים רגשיים גם במפגשים של המשפחה וגם מפגשים פרטניים, סיוע לילדים בלימודים, הן כתחליף לעזרת ההורה כפי שניתנה בעבר והן בשל הקושי הנוסף לאחר הטרגדיה. ההתדרדרות בלימודים והקשיים החברתיים חייבה סיוע נוסף. כל אלו הסתכמו במאות אלפי שקלים במצטבר, לעבר ולמשך שנים נוספות לעתיד. סכום זה נתבע בסך של מאות אלפי שקלים, בנוסף ליתר רכיבי התביעה שהגיעו לסך  כולל של מיליוני שקלים. לצורך כך משרדנו גייס את עובדי הרווחה, בית הספר ומשרד החינוך, הפסיכולוגיים והמטפלים הרגשיים בקהילה, עובדי הרווחה בעירייה והמורים הפרטיים. כולם תמכו בעזרה שהמשפחה צריכה. עדויות אלו שינו את התמונה והובילו לפיצויים משמעותיים למשפחה.   

ניתן לראות מקרים דומים במהותם (גיל, השתכרות, מבנה המשפחה וחומרת הפציעה / מוות) ועדיין נקבעו פיצויים שונים לחלוטין. מכאן שיש חשיבות רבה להתנהלות משלב מוקדם ככל הניתן ובחירת  עורך דין בעל ניסיון.

הטיפול המשפטי לעיתים אורך שנים רבות, אם כי במרבית המקרים התיקים מסתיימים במהירות בהליכי גישור ו/או פשרה, וגם כאן ישנה חשיבות רבה לניסיון של עורך הדין, הבאה לידי ביטוי בהיכרות בניהול תיקים מורכבים ומשמעותיים שמסתיימים בפיצויים בגובה של מיליוני שקלים, במאבקים המשפטיים מול עורכי הדין של חברות הביטוח והיכרות מול השופטים והמגשרים הבכירים (יש מספר מועט מאוד של מגשרים בעלי רקע ויכולת לסיים תיקים במהירות ובהוגנות).

משרדנו מתמחה בניהול משא ומתן עיקש תוך שמירה על האינטרסים ועמידה איתנה על זכויות לקוחותינו. זו ההבנה שלנו, משרדנו האחראי ועלינו להשיג תוצאות לנפגעים.

במהלך השנים משרדנו ליווה מאות מקרים של מוות ו/או נכויות קשות. וכן  ייצג אלפי נפגעי תאונות דרכים. השגנו ללקוחותינו בתביעות רבות מיליוני שקלים בפיצויים, קצבאות והטבות. הידע והניסיון שצברנו לאורך השנים הביאו לתוצאות יוצאות דופן. אנו מייצגים ומלווים גופים גדולים במתן שירותים למימוש תביעות נזיקין, ביטוח, תאונות דרכים, רשלנות רפואית  ביטוח לאומי ונפגעי עבודה (תאונות ומחלות מקצוע), בין היתר לוועד עובדי מערך כבאות והצלה, ייעד עובדי אגד, וועד עובדי תנופה וגופים נוספים אשר התקשרו עם משרדנו בכדי שנייצג את אלפי עובדיהם. 

1. לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי ולא להשתהות בתקווה שהכאבים ייעלמו אורח פלא.

2. בפנייה לרופא לספר ולהסביר את התרחשות התאונה, לוודא כי הפרטים נרשמים נכונה.

3. להמשיך ולפנות לקבלת טיפול רפואי לפי הצורך. חשוב לזכור כי כאשר אתם יושבים בבית עם כאבים ומחכים שהם יעברו אין כל תיעוד להיקף הנזק ולכאב ולסבל.

4. בכל פנייה לקבלת טיפול יש להסביר את מקור הכאבים, כאמור התאונה, ולוודא כי כל הדברים שנאמרו מתועדים. כמובן לשמור העתקים.

5. לשמור תיעוד על כל הוצאה שנגרמה, למשל כדורים/עזרים רפויים/הוצאות טיפולים פרטיים ואצל מומחים.

ברוב המקרים ישנם חברות ביטוח שניתן לפנות אליהם, כגון במקים של תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וניתן לפנות לחברות הביטוח לפי טפסים שמופיעים באתרי החברות השונות. שם יש לפרט על נסיבות התאונה ולצרף את המסמכים הרפואיים וההוצאות. במידה ולא הוצע פיצוי הולם ניתן להגיש תביעה לבית המשפט השלום /המחוזי לפי גובה התביעה. חשוב לזכור כי הגם שניתן לבצע את הפעולות הללו לבד . כאשר אנו מתחילים את השיקום הרפואי אנחנו לא נוטלים כדור לפי שיקול דעתנו האישית אלא פונים לרופא שמכתיב את אופן השיקום. הדרך נכונה לשיקום כלכלי הינה זהה ומומלץ ביותר לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בנזקי גוף לקבלת ייעוץ והדרכה לגבי המקרה הספציפי שלכם והתחלת השיקום.

שתפו את המקרה

הצלחות אחרונות

אודות עו"ד יעקב (קובי) כהן

משרד עורכי דין יעקב (קובי) כהן הוקם בשנת 2010.
עו"ד יעקב (קובי) כהן מתחמה בתיקי נזיקין, תאונות דרכים, ביטוח לאומי, פיצויים בגין רשלנות ומפגעים, וכן בתיקי רשלנות רפואיות.

עקבו אחרינו

מהמדיה