נזקי גוף

נפילה ברחוב, נפילה במבנים ציבוריים, פציעה בזמן העבודה, נפילה במלון, נפילה בזמן בילוי, וכל מקרה אחר שבו נגרם נזק לגוף בשל התרשלות או מחדל של הגורם האחראי/הבעלים יכול להוות תשתית לעילת תביעה נזיקית.

תביעות אלו נבחנות ע"י שני מדדים עיקריים:

  1. אחריות.
  2. מהות הנזק.

מהי אחריות?

ננסה להסביר ולפשט ע"י דוגמאות הבאות:

אחריות עירייה:

הרשות המקומית/עירייה מחויבת לשמור על שטח ציבורי בטוח וללא מפגעים. במידה ויש בורות , מדרכות משובשות, מכסי ביוב שבורים, עצים לפני קריסה, גני משחקים לילדים והמתקנים שבהם, וכל שטח העירוני שאנו נמצאים בו צריך לעבור ביקורת בהתאם לחוק, להיות מתוחזק ובטוח לשימוש.

אחריות מעביד:

כל מעביד חב כלפי עובדיו לדאוג, לפקח, להדריך ולתת את כל האמצעים הנדרשים לכך שהעבודה תהיה בטיחותית וללא מפגעים.

כאשר אנו הולכים לעבודה ומקבלים משימה לבצע בין אם זה עבודה בגובה, הרמת משקלים כבדים, חשיפה לרעש ומפגעים נוספים על המעביד לדאוג שסביבת העבודה בטוחה. המעביד אינו יכול להתחמק מאחריות בטענה "שהעובד עשה" ועליו לדאוג שסביבת העבודה והמטלות הנדרשות מהעובד מבוצעות תוך כדי שמירה על בטיחות בעבודה ושמירה על חיי העובד.

הדרך הנכונה להסתכל על הדברים היא כך: כל משימה שהעובד מבצע בזמן עבודתו מחייבת פיקוח, הדרכה, בקרה של המעביד. האחריות על המעביד רחבה מאוד וגם במקרים בהם העובד נוטל יוזמה קיימת אחריות למעביד ועליו לוודא שהפעלות נעשות תוך שמירה על בטיחות וחיי אדם. שהמעביד ביקש לבצע משימה מסוימת ואם הוא ביקש לעשות זאת אזי האחריות מוטלת על המעביד.

דוגמאות רבות לכך באלפי תיקים שמשרדנו ייצג בהם המעביד בעקשנות רבה ניסה להעביר את האחריות לעובד בטענות רבות שהטענה השכיחה היא "העובד פעל ללא ידיעתנו ומרצונו". ברוב המקרים הטענות של המעביד לא מסירות מעליו את האחריות, על מקום עבודה להיות בטוח והאחריות מוטלת על המעביד.

מקרקעין:

בניינים, משרדים, קניונים, בתי מלון, אולמות אירועים ועוד…

כל אלו חייבים לדאוג לבטיחות העוברים ושבים ע"י סילוק המפגעים השונים כגון:

מעברים רטובים או שומניים, מכשולים במעברים, מרצפות שבורות וכו. על המחזיק במקרקעין לפעות למניעת המעבר במקומות המסוכנים וסילוק כל מפגע העלול לגרם לפציעת העוברים והשבים.

למעשה כל גורם בין אם אדם פרטי/ מוסד ציבורי/רשות/מקום עבודה וכו מחויבים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות למניעת מפגעים שניתן לצפות מראש.

גובה הפיצוי:

הערכת גובה הפיצוי בגין רשלנות כוללים נזקים עד ליום התביעה ובנוסף, וברוב המקרים החשוב ביותר, הפסדים עתידיים.

הפסדים עתידיים כוללים הפסדי השתכרות, הוצאות רפואיות, עזרה צד ג', ניידות, כאב וסבל, עזרים רפואיים, הפסדי פנסיה ותנאים סוציאליים ועוד.

כל מקרה לגופו, כל פגיעה היא שונה וצריכים להשקיע את הזמן הנדרש בהבנת הקשיים והנזקים שנגרמו לכל אדם ע"פ הנסיבות האישיות שלו.

משרדנו מתמחה בהשגת הפיצויים המרביים עבורך ועבור משפחתך.

גם לנו האינטרס להשיג פיצויים מקסימלים כיוון ששכרנו מבוסס על הצלחה ואנו נלחם למצות את מלוא הזכויות עבורך ועבור משפחתך.